Služby
Copyright © REMONT SK s.r.o.   |   Tvorba web stránok
tvorba web stranok
Zaoberá sa montážami (bytová výstavba, verejné osvetlenie a rozvody NN sietí), rekonštrukciami, údržbou, odbornými prehliadkami a odbornými skúškami vyhradených technických zariadení, ako aj opravami, údržbou kancelárskych elektrických strojov, prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť. Ďalej uskutočňuje stavby a ich zmeny, uskutočňuje jednoduché stavby, drobné stavby a ich zmeny.

Organizácia spĺňa predpísané bezpečnostno-technické požiadavky na:

Druh činnosti:
V – výroba elektrických rozvádzačov
                      M – montáž
                      O – oprava
                      U – údržba
                      S – odborné prehliadky a  odborné skúšky
Skupina EZ: E2 – elektrické zariadenia do 1000V vrátane bleskozvodov
                    E4.2 – elektrické rozvádzače nízkeho napätia do 1000A
Triedy objektov: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu

Druh činnosti: O – Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu:
                       OU – oprava a údržba
                       R – rekonštrukcia
                       M – montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
V rozsahu: E1.1 – technické zariadenia elektrické s napätím do 35kV vrátane bleskozvodov
Triedy objektov: A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu
                          B – objekty s nebezpečenstvom výbuchu
Elektroinštalácie NN a VN,  bleskozvody, zabezpečovacie a kamerové systémy ...
Naše kontakty
>> viac
Sídlo:
REMONT SK, s.r.o.
Seredská 58
97105 Trnava

Kancelária:
Kapitulská 17
97101 Trnava

Mobil: 0905 885 975
Email: j.rezbarik@remontsk.sk

Mobil:  0907 739 671
Email: m.rezbarik@remontsk.sk
Prenájom mobilnej pracovnej plošiny

Technické parametre sú súčasťou ponukového listu. Hodiná sadzba prenájmu sa stanovuje individuálne podľa vzájomnej dohody.

Ponukový list TU!


Technické parametre
Plosina10031
Plosina10032
Plosina10033
parametre1a
parametre2a