O nás
Naše kontakty
Spoločnosť REMONT SK, s. r. o. pôsobí na slovenskom trhu od januára roku 2005. Je to mladá, rýchlo sa rozvíjajúca sa spoločnosť. Zaoberá sa montážami (bytová výstavba, verejné osvetlenie a rozvody NN sietí), rekonštrukciami, údržbou, odbornými prehliadkami a odbornými skúškami vyhradených technických zariadení, ako aj opravami, údržbou kancelárskych elektrických strojov, prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť. Ďalej uskutočňuje stavby a ich zmeny, uskutočňuje jednoduché stavby, drobné stavby a ich zmeny.

Predmet podnikania:
• kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod, veľkoobchod) v rozsahu voľnej
  živnosti
• montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení
• sprostredkovanie dodávok stavebných prác
• prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu projektovanie, 
  montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a
  zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v
  ich okolí
>> viac
Copyright © REMONT SK s.r.o.   |   Tvorba web stránok
tvorba web stranok
Elektroinštalácie NN a VN,  bleskozvody, zabezpečovacie a kamerové systémy ...
Sídlo:
REMONT SK, s.r.o.
Seredská 58
97105 Trnava

Kancelária:
Kapitulská 17
97101 Trnava

Mobil: 0905 885 975
Email: j.rezbarik@remontsk.sk

Mobil:  0907 739 671
Email: m.rezbarik@remontsk.sk