Profil našej firmy
Služby ktore ponúkame
Naše kontakty
Spoločnosť REMONT SK, s. r. o. pôsobí na slovenskom trhu od januára roku 2005. Je to mladá, rýchlo sa rozvíjajúca sa spoločnosť. Zaoberá sa montážami (bytová výstavba, verejné osvetlenie a rozvody NN sietí), rekonštrukciami, údržbou, odbornými prehliadkami a odbornými skúškami vyhradených technických zariadení, ako aj opravami, údržbou kancelárskych elektrických...
Organizácia spĺňa predpísané bezpečnostno - technické požiadavky na:
Druh činnosti:
V - výroba elektrických rozvádzačov, M - montáž, O - oprava, U - údržba, S - odborné prehliadky a  odborné skúšky
Druh činnosti: O - Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: ...
>> viac
>> viac
>> viac
Elektroinštalácie NN a VN,  bleskozvody, zabezpečovacie a kamerové systémy ...
[CNW:Counter] návštevník web stránky
Copyright © REMONT SK s.r.o.   |   Tvorba web stránok
tvorba web stranok
Kancelária:
Kapitulská 17
97101 Trnava

Mobil: 0905 885 975
Email: j.rezbarik@remontsk.sk

Mobil:  0907 739 671
Email: m.rezbarik@remontsk.sk